Prologi 2010

Toimituskunta: Tarja Valkonen (päätoimittaja), Marko Siitonen ja Maarit Valo

Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena
Vilja Laaksonen
>> Lue pdf-muodossa.

Kohtaamisia rajapinnoilla: vuorovaikutus puhumista jännittävien koulutuksessa
Janne Niinivaara ja Sanna Karhunen
>> Lue pdf-muodossa.

Hierarkiasta jaettuun johtajuuteen: vuorovaikutuksen haasteet vertikaalisissa ja horisontaalisissa työpaikan suhteissa
Maija Vähämäki
>> Lue pdf-muodossa.

Lectio Praecursoria: Pakolaisten vuorovaikutussuhteet
Lotta Kokkonen
>> Lue pdf-muodossa.

Lectio Praecursoria: Kulttuurienvälinen sopeutuminen dialogisena oppimisprosessina. Motivaation merkitys lyhytaikaisesti ja pitkäaikaisesti maassa olevien keskuudessa
Irja Pietilä
>> Lue pdf-muodossa.

Lectio Praecursoria: Emootiot äänessä. Tunneilmaisun akustiset ominaisuudet ja vastaanotto
Teija Waaramaa-Mäki-Kulmala
>> Lue pdf-muodossa.